Gode støttespillere

Lite penger i kassa!

I en liten organisasjon som vår er helt avhengig av frivillig innsats. Denne innsatsen strekker seg langt ut over styrearbeid i ScanAid. Vi har en rekke frivillige som bidrar med stor innsats. De bidrar med dugnadsmidler skaffet til veie gjennom forskjellige aktiviteter. Dugnadsmidlene gir oss mulighet til å sende utstyr til skolene og den nye sykestua. I tillegg tar vi barna med på utflukter og arrangementer i Brufut.

Av de som står på og bidrar mye kan vi nevne:

  • Kari Solumsmoen, strikker gensere og annet gjennom hele året som selges på Julemesser.
  • Anne Lise Lærum Andersen og Ingunn Teigen tar ansvar for stand ved utlodninger.
  • Bodil Hellerud og Marit Bottegård stiller opp ved loddsalg, Julemesser osv.
  • Synnøve Fjellheim, strikker og lager forskjellige ting som hun selger sammen med afrikanske pyntegjenstander etc.
  • Kjellrun Rolfsnes strikker og skaffer til veie gevinster til utlodning.
  • Tove Andersen og Malle Eken Tandberg skaffer penger til skoletur/beachparty for skolebarna på Nursery. Overskuddet av de innsamlede midlene brukes også til utstyr og Malariamedisin på sykestua.

I tillegg en stor takk til Mona på bensinstasjonen YX i Geithus! Hun lar oss bruke arealet ved stasjonen til lasting og forsendelse av containere.

Vi har også en rekke andre gode hjelpere som bidrar med stort og smått.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+