Kontakt oss

Kontaktpersoner

Vedrørende skolene og elevene:

Kari Hellum Engebretsen, telefon 932 03757 og e-post kari.hellum@hotmail.com

Guri Mjellem, telefon 997 43986 og e-post gurimj@online.no

Vedrørende administrativ art:

Styreleder Jørgen Bredesen, telefon 482 52584 og e-post jo-brede@online.no

Octagon Shop:

Torun Bottegård, telefon 413 35116 og e-post torunnbott@yahoo.no

For øvrige spørsmål:

Mari Carlsen, e-post post@scanaid.com

Adresse

ScanAid
Postboks 20
3502 Hønefoss