Vårt samarbeid med Einar Gude

ScanAid har gjennom flere år hatt glede av samarbeidet med Overlege Einar Gude ved hjerteavdelingen på Rikshospitalet. Einar har på sine mange turer til Gambia arbeidet med opplæring av lokale leger for bruk av ultralyd ved hjerteundersøkelser. Apparatene fra General Electric er også hyppig benyttet til undersøkelse av mageregionen. Særlig nyttig er dette for gravide kvinner som tidlig kan få påvist mulige problemer tilknyttet fødselen.

Både Royal Victorian Teaching Hospital, MRC og Westfield Clinic har hatt nytte av forskjellige donasjoner av teknisk medisinsk utstyr fra Norge. Det er donert utstyr for nærmere to millioner kroner. Gambia har ingen legespesialist på hjertesykdommer, men en av legene ved RVTH viser gode takter og vi er således optimistiske.

ScanAid har bygd en helseklinikk på tomten til gymnaset, sponset av EVRY, og vil ansette en sykepleier i nærmeste fremtid. Ideen er å kunne ivareta førstehjelp, foreta enkle undersøkelser av elever og ansatte, samt ta del i seksualundervisning og gi råd om ernæring.

Utstyret på klinikken er skaffet til veie av Einar Gude.
Einar har hatt ansvaret for å følge opp Joseph Jatta på medisinstudiet på universitetet. Han er blant studentene sponset av Erna og Knut Engs Barnefond og er ferdig lege neste år.

Videre bør nevnes Einars mange undersøkelser av pasienter i Gambia med hjerterelaterte sykdommer og da særlig blant barn i Brufut regionen.

Alt arbeidet skjer på frivillig basis og Einar benytter egen fritid til turene.