Helsedag

Det på går mye godt arbeid i skolene våre, men vi manglet metoder for å få barn og lærere til å delta og tilegne seg grunnleggende informasjon om helse og hygiene. I et land hvor toaletter er sjeldne og rennende vann fra kran like uvanlig, må det informasjon og engasjement til for å få elever og lærere til å endre vaner. Chris og Alpha (sykepleier på sukestuen vår) tok utfordringen på strak arm.

Helse

 

Elevene ble samlet i skolegården, her på Nursery. Informasjon om vask av hender etter toalettbesøk og hvordan pusse tenner ble gitt på engelsk og Mandinka/Fula. Skisser og bilder ble brukt som illustrasjon. Bildet av en tannløs kar skapte latter og  viste til fulle behovet for tannpuss.

Endre holdninger tidlig

Deretter var det tid for litt rollespill. Legegjerningen sto høyt i kurs hos disse tre!

Doktor

 

Det er viktig at elevene blir sett. Her opplever de å delta aktivt. Målet er å gå barn og unge kunnskap og engasjement til å ta ansvar for egen helse. Det er de yngste vi må starte med, hvis vi ønsker å endre holdninger og verdier i lokal samfunnet.

Deretter sto Basic School for tur. Innholdet var likt informasjonen på Nursery, men formen ble tilpasset litt eldre elever. Også her gjorde Chris og Alpha en god jobb med bistand fra enkelte lærere. En fantastisk fin opplevelse å være til stede denne formiddagen.

helse 3

Etter opplæringen kom dagens høydepunkt for elvene. Her deler Knut og Kari  ut gaver, shampo og hårbørste med speil. Gavene er gitt av Validus konsernet. Torunn organiserte som vanlig forsendelse med container til Gambia.