Erna og Knut Eng´s Barnefond og ScanAid

ScanAid har samarbeidet med Erna og Knut Eng´s barnefond siden 2002 og har i nært samarbeide utført en rekke prosjekter i Gambia. Vi tillater oss noen ord om Gambia og ScanAid før vi konkret går inn på beskrivelse av hvert enkelt prosjekt.

Erna og Knut Eng´s Barnefond og ScanAid

I 2003 ble det innvilget støtte til bygging av et gymnas i Brufut. Skolen stod ferdig i 2004 og ble åpnet med flere hundre gjester i september. Både Erna og Knut Eng var tilstede på åpningen som ble dekket av et fulltallig pressekorps fra riksdekkende media. Både Gambia National TV og Gambia National Radio hadde dette som hovedoppslag på kveldens nyheter og de største fire avisene kom med store nyhetsartikler dagen etter åpning. Skolen fikk driftsstøtte fra NORAD de tre første årene. Fra en start på 16 ansatte og 90 elever fordelt på tre klasser er skolen suksessivt utvidet både med antall ansatte og antall elever. Selve undervisningstilbudet ble utvidet i 2007, da Erna og Knut Eng´s barnefond bygget tre nye klasserom for undervisning i kjemi, fysikk og biologi. I 2009 fikk ScanAid ytterligere støtte for kjøp av nabotomten. Denne benyttes både som fotballbane og dekker elevenes behov for diverse fysiske uteaktiviteter i gymtimene. Totalt i dag med 100% støtte fra Erna og Knut Eng´s barnefond, benyttes 12 klasserom, en kantine med kjøkken, en administrasjonsbygning med eget lærerværelse, samt adskilte toaletter for ansatte, jenter og gutter. Utbygget antall kvadratmeter er 1450.

Per i dag har ScanAid 370 elever og 35 ansatte. Siden starten av skolen i 2004 er over 1000 studenter uteksaminert. Resultatene fra skolen er over gjennomsnittet sammenlignet med andre skoler og er positiv utvikling.

I tillegg til ovennevnte har Erna og Knut Eng´s barnefond støttet vedlikehold og utbedring av skolens bygninger og drift av disse. De siste fire årene har ScanAid mottatt full støtte til finansiering av 16 studenter ved University of Gambia. Disse har studert på både «Master degree» og «Bachelor degree» nivå og filosofien har vært å hjelpe de flinkeste elevene fra gymnaset med videre utdanning på universitetsnivå. Studieområdene er medisin, juss, sykepleie, regnskap og revisjon, menneskerettigheter, IT, turisme, finans og undervisning. Vi i ScanAid har vært heldige som har hatt Erna og Knut Eng´s barnefond som hovedsamarbeidspartner. Spesielt hyggelig er det å se den sanne givergleden som kommer frem når prosjektstøtte har vært nødvendig. Beslutninger skjer raskt og uten noen form for byråkrati.

Benytter denne anledningen til å takke på vegne av ScanAid og alle barna i Gambia som nyter godt av denne fantastiske støtten!

Med vennlig hilsen Jørgen Bredesen Styreformann ScanAid