Skolepulter i Gambia

Gode historier

Skolemøbler til ScanAids skoler i Gambia

Gjennom våre besøk i Gambia har vi sett at skolene har et stort behov for skolemateriell. På bilder som ble tatt på Nursery vinteren 2011 så jeg blant annet at det var dårlige skolepulter og størrelsen på pultene og stolene sto ikke i forhold til hverandre. Dette fikk jeg også se med egne øyne ved mitt første besøk i Gambia sommeren 2012. Jeg satt igjen med et sterkt ønske om å hjelpe skolene med å få bedre pulter og stoler.

KlasseromEtter hvert som idéen utviklet seg drøftet jeg den med gode venner som jobber hos Krogseter. Dette firmaet jobber med utskifting av skoleinventar rundt om på Østlandet og har på den måten stor tilgang til brukt skoleinventar. Krogseter tok med seg idéen til skolene som skulle skifte inventar og på forsommeren 2013 fikk jeg en hyggelig telefon fra Natur Videregående Skole i Oslo v/Tove Krogstad. Natur Videregående skulle skifte ut 70 pulter og stoler, 70 møteromstoler og rundt 20 databord. Skolen hadde via Krogseter hørt at ScanAid ønsket å overta inventaret – og det ville vi svært gjerne. Gjennom samtalen la jeg fram planen for inventaret og fortalte blant annet at dette ville bli fraktet til ScanAids skoler i Gambia. Staben på Natur Videregående var svært glade for at inventaret skulle komme mange skoleunger til nytte, og ScanAid mottok inventaret vederlagsfritt.

Inventaret måtte fraktes fra Oslo til Geithus for mellomlagring i påvente av containerforsendelse til Gambia. Jeg kontaktet Volvo Norge for å leie lastebil til dette formålet. Hos Volvo likte de også tanken bak prosjektet og jeg fikk av den grunn leie lastebil til en hyggelig pris. Inventaret ble hentet i slutten av juni 2013 og kjørt til Geithus hvor både container og en garasje ble fylt opp. Stor takk til Torunn Bottegård og hennes familie og venninner.

Containeren med alt skoleinventaret fra Natur Videregående forlot Geithus tidlig i januar 2014 og ankom Gambia i slutten av februar og kjørt ut til ScanAid Nursery School i Brufut. Det er en stor glede å få være delaktig i tømmingen av containeren og lokalbefolkningen deltar med stor iver. Alt inventaret ble plassert i et stort rom, før pultene ble remontert og plassert ut i klasserommene. Mange skoleunger ville hjelpe til både med monteringen og bæringen. Det var virkelig godt å se inn i klasserommene etter at skolemøblene fra Natur Videregående var utplassert.

I desember i fjor mottok jeg nok en gledelig telefon som et resultat av Krogseters informasjon om ScanAid. Denne gangen var det Bjertnes Videregående Skole i Nittedal v/Thomas Weisser Svendsen som tilbød ScanAid 200 pulter, 160 stoler, 5 tavler, samt en mengde store kart – vederlagsfritt. Også denne gangen oppnådde jeg en hyggelig leieavtale med Volvo Norge og 10. og 11. januar 2014 ble det kjørt to lass med skolemøbler fra Bjertnes til Geithus. Også denne gangen måtte vi foruten containeren på Geithus ty til Torunn og hennes venninner for å få mellomlagret alle skolemøblene. Containeren med disse skolemøblene ble sendt fra Geithus i mai og ankom Gambia i månedsskiftet juni/juli. Denne gangen var det lærerne på Nursery som sto for mottaket.

Jeg ser fram til mitt neste besøk i Gambia og kan få se alle skolemøblene fra Natur Videregående og Bjertnes Videregående plassert i klasserommene på ScanAids skoler.