Gode støttespillere

Lite penger i kassa!

I en liten organisasjon som vår er helt avhengig av frivillig innsats. Denne innsatsen strekker seg langt ut over styrearbeid i ScanAid. Vi har en rekke frivillige som bidrar med stor innsats. De bidrar med dugnadsmidler skaffet til veie gjennom forskjellige aktiviteter. Dugnadsmidlene gir oss mulighet til å sende utstyr til skolene og den nye sykestua. I tillegg tar vi barna med på utflukter og arrangementer i Brufut.

Av de som står på og bidrar mye kan vi nevne:

  • Kari Solumsmoen, strikker gensere og annet gjennom hele året som selges på Julemesser.
  • Anne Lise Lærum Andersen og Ingunn Teigen tar ansvar for stand ved utlodninger.
  • Bodil Hellerud og Marit Bottegård stiller opp ved loddsalg, Julemesser osv.
  • Synnøve Fjellheim, strikker og lager forskjellige ting som hun selger sammen med afrikanske pyntegjenstander etc.
  • Kjellrun Rolfsnes strikker og skaffer til veie gevinster til utlodning.
  • Tove Andersen og Malle Eken Tandberg skaffer penger til skoletur/beachparty for skolebarna på Nursery. Overskuddet av de innsamlede midlene brukes også til utstyr og Malariamedisin på sykestua.

I tillegg en stor takk til Mona på bensinstasjonen YX i Geithus! Hun lar oss bruke arealet ved stasjonen til lasting og forsendelse av containere.

Vi har også en rekke andre gode hjelpere som bidrar med stort og smått.