Min samvittighet – EVRY

EVRY´s bidrag til selskapets sosiale

ansvar

Barn i Gambia
Barn i Gambia

EVRY og flere hundre ansatte har de siste årene sammen med ScanAid drevet et aktivt bistandsarbeid kalt «Min Samvittighet» rettet mot barn i Gambia. Arbeidet har gitt meget gode resultater og vi har blant annet bygget veier, flere skoler, helseklinikk, skaffet elektrisitet, lagt inn internett samt gjort hverdagen bedre for mange hundre barn. Med dette initiativet tror vi at vi som selskap og ansatte både har økonomi og kraft til å kunne dele med andre svakerestilte som ikke er like resurssterke som oss. Vi ønsker å være et annerledes selskap som også tar et sosialt ansvar.

Noe av forskjellen med dette bistandsarbeidet contra vanlige bidrag til hjelpeorganisasjoner var at vi skulle følge pengene hele veien fra oss til mottaker. Vi skulle selv bestemme over omfang av prosjektet og hvem som skulle motta. Vi skulle helst kunne bidra fysisk selv.

Vi hadde satt følgende krav til vårt prosjekt:

 • Det skulle være konkret, det vil si at vi skulle se konkrete synlige og dokumenterte resultater av innsatsen innenfor en begrenset tidshorisont
 • Det var et ønske om å gjøre en langvarig forbedring i livet til mennesker i nød
 • Prosjektet skulle være hjelp til selvhjelp
 • Vi måtte ha stor innvirkning på prosjektet

Prosjektet – Starter Academy

Prosjektet sikrer at barn i BRUFUT provinsen i Gambia får en mulighet til skolegang fra og med førskole og helt frem til universitetet.

 • Bygging av 2 barneskoler med 3 klasserom for ca. 240 barn i alderen 7-14 år
 • Bygging av skolekjøkken som lager et varmt måltid til barna hver dag
 • Bygging av spisesal til beskyttelse for sol og regn både for førskole og barneskole
Status fra byggingen
Status fra byggingen

Prosjektet omfattet:

 • Vei helt frem til skolen (ca. 2 km)
 • Oppføring av skolebyggene, byggig av helseklinikk inklusive utrusting og drift
 • Innlegging av vann, elektrisitet og internett
 • Oppføring av toalettbygg med vasker
 • Innsamling til barna (sko, sykler, stoler, pulter, printere, kopieringsmaskiner, sekker, drikkeflasker, fotball, lekeapparater, lego, penal, skrivebøker, permer etc.)
 • Innsamling og klargjøring av ett klassesett PC´er
 • Verving av yttligere nye faddere

ScanAids faddere drifter skolen med lærerlønninger og holder elevene med skole, ett måltid mat, helse og uniformer.

Effekt intert og eksternt

EVRY gav et stort bidrag til utdanning («We bring Information. Life – to the benefit of children in Gambia»)

Åpningen av skolen
Åpningen av skolen
 • Fordi vi tror at kompetanse, kunnskap og utdannelse gir den beste mulighet til bedring av livsgrunnlaget og helsesituasjonen hos mennesker i fattige land.
 • Fordi vi tror at utdannelse og læring gir mulighet for arbeid og mat og derved bidrar til å skape ro og stabilitet i et fattig land.

«Starter Academy» var en viktig hjelp til realisering av denne visjonen. Den treffer målrettet og uten bruk av unødvendige kostnader.

Employer branding – dette prosjektet gav en viktig signaleffekt til eksisterende og nye ansatte om at EVRY som selskap også tar et utvidet sosialt ansvar.