Om Gambia

60 prosent under fattigdomsgrensen

I følge FNs utvekslingsorgan UNDP øker stadig andelen av gambiere som lever under fattigdomsgrensen, og er i dag ca. 60 %. Det vil si at denne andelen av befolkningen lever på under 1,25 dollar dagen i følge FN sine beregninger. Samtidig øker også inntektsforskjellene blant innbyggerne.

Innenfor helse og utdanning derimot går det den rette veien og man kan se mange fremskritt, både takket være regjeringen og frivillige organisasjoner. Det blir bygget skoler og bedre helsetilbud, for eksempel et helt nytt rikssykehus utenfor hovedstaden Banjul som regjeringen har bygget. Med mer utdanning går barnedødeligheten i Gambia ned, men likevel er den fortsatt veldig høy. For eksempel dør 1/10 barn før de fyller 5 år, først og fremst på grunn av malaria. Medisinene finnes og det er mulighet for behandling, men pengene strekker ikke til. For familier som ikke har mat på bordet er det utenkelig å bruke så mye penger på medisiner.

Turisme

Turismen er en av de viktigste inntektskildene i Gambia, og landet besøkes av mer enn 100 000 turister hver sesong. Inntektene utgjør ca 5 % av brutto nasjonalprodukt. Turistsesongen strekker seg fra oktober til mai, og de fleste kommer fra Storbritannia og Skandinavia. Likevel bidrar ikke turismen til like mye inntekter til gambiere flest som man skulle ønske. Da få eller ingen gambiere har kapital til å starte på egenhånd er det utenlandske investorer, ofte fra Midt-Østen og Europa som går inn i turistindustrien. De bygger hoteller og restauranter og ansetter lokalbefolkning for en billig penge. For befolkningen er det selvfølgelig synd og vinteren 1999/2000 forsøkte regjeringen å forby såkalte ”All-inclusive” reiser hvor alt er inkludert på hotellene. Det var et forsøk på å få turistene til å legge igjen penger i lokalområdene og ikke kun inne på hotellområdene. Det førte til en kraftig nedgang i antall turister og regjeringen måtte oppheve forbudet igjen etter sesongen.

Fakta om Gambia

Gambia er et lite land med et areal
på 11.295 km².

Befolkning er ca 1,4 millioner mennesker. Befolkingen består av flere forskjellige
etniske grupper:
1.     Mandinka ca 42 %
2.     Fula ca 18 %
3.     Wolof ca 16 %
4.     Jola 10 %
5.     Serahuli 9 %
6.     Andre afrikanere 4 %
7.     Ikke afrikanske 1 %

Det offisielle språket er engelsk, men de fleste snakker lokale språk, for eksempel snakker
40 % mandinka.

Hovedstaden er Banjul med ca 50 000 innbyggere. Serekunda er den største byen med ca 200 000 innbyggere.

Religionen er først og fremst islam, ca 90 % er muslimer. Kristne utgjør ca 9 % av befolkningen. De fleste praktiserer likevel en blanding mellom islam og naturreligioner.

Naturressurser er fisk og jordnøtter

Gambia er omringet av Senegal, bortsett fra en kyststripe mot Atlanterhavet