Våre prosjekter

Skoler

Førskolen: ScanAid Nursery School

Rektor: Therema Njie

Rektor har vært her fra starten av. Dette er vår første skole drevet av oss fra 1991, med røtter tilbake til 1983 Her går barna I 2 år, hvor de blant annet gjennom sang og dans får viktige basiskunnskaper i engelsk. De får også et varmt måltid pr dag, noe som er svært viktig i et land hvor tilstrekkelig og riktig ernæring kan være et problem. Denne skolen har 200 elever fordelt med ca. 100 elever på hvert klassetrinn. Alle barna kommer fra regionen Brufut.

Barneskolen: ScanAid Lower Basic School

Rektor: Bernadette Mendy

Rektor har bakgrunn fra SOSBarne byer i Gambia. Barneskolen startet med 40 elever i 2008, og ble betydelig utvidet i 2009 med støtte fra Spring Consulting, nå EVRY. Skolen har i dag elever  fordelt på formiddags og ettermiddagsundervisning. Dette er vanlig i Gambia. Skolen har egen grønnsakshave. Mat som dyrkes her er et viktig bidrag til barnas måltidene som serveres på skolen.

Ungdomsskolen: ScanAid Upper Basic School

Rektor: Mariama Baldeh

Startet med første klassetrinn (klasse 7) i år, 2014, med elever direkte fra vår barneskole. Denne vil gradvis utvides med nye klasser, (nåværende klasse 5 og 6) over de to neste årene. Vi har ingen egen ungdomsskole, så dag foregår undervisningen i ledige klasserom på vår videregående skole. Dette er elever som inntil nå ellers har måttet gå i den offentlige skolen. Fortsatt har vi to årskull igjen i den offentlige skolen, klasse 8 og 9. Disse blir økonomisk støttet og fulgt opp av oss. Målet er å åpne en egen ungdomsskole slik at vi kan følge barna bedre opp og ha kontroll med undervisning og kunnskaåsnivå.

Videregående skolen: ScanAid Senior Secondary School

Rektor: Mariama Baldeh

Åpnet i 2004 og bygget med støtte fra Erna og Knut Eng´s Barnefond. Skolen har i dag elever med ulike studieretninger lik det vi har Norge. I tillegg har skolen stort uteareal for blant annet ballspill, og egen stor sportsplass utenfor det inn gjærede området. Denne plassen brukes flittig til friidrettslige øvelser for barneskolen også. Elevene på videregående får varm lunsj på skolen to dager i uken, de resterende dagene kommer landsbykvinner og selger varm mat til dem.

Høyere utdanning

ScanAid administrerer i tillegg en gruppe på 12 studenter som takket være Erna og Knuts Barnefond få høyere utdannelse, blant annet på University of the Gambia. Vår første lege er ferdig i 2016

Helseklinikk

På den videregående skolens tomt har vi nå også bygget helseklinikk. Undervisning i helse og ernæring vil være en av vår sykepleiers viktige oppgaver.

Om skolesystemet i Gambia

Gambia er en gammel Britisk koloni. Skolene drives derfor etter Britisk mønster med lærerkompetanse, fagkrets og innhold helt etter Britisk skolesystem. Utdanningen følger et 6-3-3 system, hvor barneskolen varer i 6 år, ungdomsskolen i 3 år og den videregående skolen i 3 år. Førskole er ikke en del av dette.

Offisiell skolestartsalder er 7 år. Barne- og ungdomsskolen er i teorien gratis og obligatorisk. Men det er kun selve skoleavgiften som er gratis, noe som ikke alltid gjennomføres. Uniformer, mat, undervisningsmateriell og transport må dekkes av den enkelte familie, noe de færreste har mulighet til. Det er derfor kun ca 70% av syvåringene som starter på skolen. Dessverre er det dessuten mange av disse barna som faller fra underveis fordi de må hjelpe til hjemme med å passe søsken eller hjelpe til i for eksempel jordbruket. Ifølge UNESCO var hele 49% av landets befolkning analfabeter så sent som i 2011.

Som gammel engelsk koloni er engelsk det viktigste undervisningsspråket, men de fleste stedene undervises likevel de første tre klassetrinnene på lokale språk. I koranskolene undervises det på arabisk. Gambia har kun ett universitet – University of the Gambia.

Barne-og ungdomsskolene i Gambia er enten offentlige eller private, mens de fleste videregående skolene er private. Bak de private skolene står ofte enkeltindivider, religiøse eller ideelle organisasjoner.

ScanAid er en slik ideell organisasjon, og sørger i dag for skolegang på et høyt faglig nivå for ca. 1500 barn og unge i Gambia. Elevene er fordelt på både førskole, barneskole, ungdomsskole og videregående.