Bli fadder

Valg av fadderbarn

De fleste av våre faddere starter med å støtte ett barn i 5 års alderen på førskolen og følger disse helt frem til 9. klasse og avslutningen av ungdomsskolen. Dersom du har spesielle ønsker med tanke på alder og familiemessige forhold gjør oss oppmerksom på dette i merknadsfeltet. Vi vil så langt det lar seg gjøre forsøke å ta hensyn til dette.

Om fadderbidrag

ScanAid bruker fadderbidraget til undervisning for ca 1450 barn i alderen 5-16 år i Brufut, Gambia. De aller fleste av disse barna er i våre egne skoler.  Da engelsk er det offisielle språket, foregår undervisningen på engelsk.

For å kunne fortsette vårt arbeid trenger vi stadig nye faddere. Både til nye elever i førskolen, og til elever på barneskolen som mangler fadder per i dag.

Som fadder bidrar du for at et eller flere barn får:

  • Utdannelse
  • Skolebøker
  • Skoleuniform
  • Ett varmt måltid per dag
  • Helsekontroll

Dette er en fantastisk måte å bidra på slik at et barn gis en langt bedre fremtid!

Ditt fadderbidrag

1400kr/år fordelt på to innbetalinger (juni og desember) for:

  • Førskole
  • Barneskole
  • Ungdomsskole

Når det gjelder videregående skole se beskrivelse under våre prosjekter.