Kontakt oss

Kontaktpersoner

Vedrørende skolene og elevene:

Kari Hellum Engebretsen, telefon 932 03757 og e-post kari.hellum@hotmail.com

Guri Mjellem, telefon 997 43986 og e-post gurimj@online.no

Vedrørende administrativ art:

Styreleder Morten Skjelbred, telefon 908 89484 og e-post morten.skjelbred@ebnett.no

Octagon Shop:

Torun Bottegård, telefon 413 35116 og e-post torunnbott@yahoo.no

For øvrige spørsmål:

Mari Carlsen, e-post post@scanaid.com

Konto – Adresse

Konto Octagon: 2270.14.79274
Konto Nursery: 2270.03.26261
Konto Lower Basic: 2270.22.02616
ScanAid
Postboks 20
3502 Hønefoss